Nokre Tuje Official Video | Konkani dance song | Shine on | Latest song 2019

178
Published on January 13, 2019 by

Lyrics -:
Kazarachea Matvan moje kuxik ieun boslem

Poitoch tuka kalliz hem tujea mogan laslem

Nodor amchi ek zatoch tum kuch korun haslem

tednam hanv sorgar asam oxem maka dislem

Nachtolom ek wedding dance hatak dhorun hat

chintalom tujea sangatak sarunk akhi rat

just forget me mhunnon maka tuvem kilo ghat

NOKRE TUJE

you are my first love oxem hanv muntam tum jivitacho ruk

mojea sangata jivit sar tum ditlom soglem sukh

ekuch utor maka somzonam havem kosli keli chuk

hanv chintalom tuka mhoji sanghatin koruna

urlelem jivit tujea sagatan sarunk

hat zodun maglem sangatan pavlam marunk

punn mhojem magnem tuvem kannar nam dhorum

Nachtolom ek wedding dance hatak dhorun hat

chintalom tujea sangatak sarunk akhi rat

just forget me mhunnon maka tuvem kilo ghat

NOKRE TUJE

na na i love tuka munnchinam

kalliz mojem tuka diumchinam

tujea utrannim hanv fotovchenam

try try till u suceed munnecho ugdas kor

true lovak substitute nam kiteak munnlam tor

niz mogak dusro mog kednam zainam sor

hem darling soddach tuje gott motink dhor

Nachtolom ek wedding dance hatak dhorun hat

chintalom tujea sangatak sarunk akhi rat

just forget me mhunnon maka tuvem kilo ghat

NOKRE TUJE

Production Singers Category Tag